bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า (ตราแสงผึ้ง)

฿100.00

คำอธิบาย

น้ำผึ้งจากดอกไม้ป่า เป็นน้ำผึ้งที่เก็บในช่วงเดือนมีนาคม และ เมษายน ของแต่ละปี โดยในแต่ละปีนั้นจะเก็บน้ำผึ้งได้เพียงช่วงเดียวเท่านั้น ซึ่งน้ำผึ้งจากดอกลำใยจะมีรสชาติที่อร่อยและมีกลิ่นหอมที่สุดใน
บรรดาน้ำผั้งทั้งหมด