bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กาแฟโรบัสต้าคั่วบด

฿150.00

คำอธิบาย

คัดเลือกแปลงปลูกกาแฟ เก็บผลกาแฟตั้งแค่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดง นำผลกาแฟที่ได้มาลอยน้ำเพื่อแยกเมล็ดเสียออก นำผลกาแฟมาสีสดหรือตากแดดบนลานซีเมนต์โดยมีผ้าหว้ารองรับเพื่อสะดวกต่อการเก็บ ตากผลกาแฟจนแห้งกรอบคือเมื่อกำกาแฟแล้วเมล็ดไม่ติดมือหรือคลอนแล้วฟังเสียง หลวมของเมล็ด เก็บเข้ากระสอบเย็บปากให้มิดชิดเก็บในห้องที่มิดชิดเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอกมาสัมผัสเมล็ดกาแฟ เก็บกาแฟไว้นานประมาณ 6 เดือนจึงนำมาสีตามความต้องการ เมื่อสีแล้วนำมาเข้าเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดตามเกรด และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออก นำมาบรรจุกระสอบเพื่อรอการคั่วที่โรงงานคั่วกาแฟของถ้ำสิงห์ต่อไป โรงงานคั่วกาแฟถ้ำสิงห์ได้มาตรฐานโรงงานการผลิตจาก อย.