bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กาแฟถ้ำสิงห์ คั่วเมล็ด

฿150.00

คำอธิบาย

กาแฟคั่ว ผลิตจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 100% โดยผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟคั่วที่มีคุณภาพ