bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ผ้าคลุมไหล่ทอมือย้อมคราม

฿950.00

คำอธิบาย

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าบางเบา พริ้วสวย ฝ้ายย้อมคราม ทอด้วยฝ้ายเกรดคุณภาพดี ผ้าทอมือ 4 ตะกอลายก้างปลา สวยๆ เอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร