bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ผักเชียงดา ชนิดแคปซูล

฿400.00

คำอธิบาย

ช่วยแก้ไขปัญหาไขมันในเลือดสูง และ/หรือ ลดคลอเลสเตอรอล ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน