bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

สบู่ล้างหน้าน้ำซาวข้าว

฿79.00

คำอธิบาย

ขนาด 100 กรัม ภูมิปัญญาแต่โบราณที่ใช้น้ำซาวข้าวล้างหน้า ช่วยลดความมัน ผิวหน้าสะอาด นุ่มนวลขึ้น