bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก

ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ไม่น่าเชื่อว่า สมุนไพรหลายชนิดที่คิดว่าสูญหายจากป่าเมืองไทย แต่กลับมีอยู่มากที่แม่ระมาด ชุมชนจึงเริ่มอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศึกษาให้รู้ถึงคุณค่า และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนที่เริ่มต้นเป็น “คุณแม่” โดยใช้ชื่อว่า “Plant Love” ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ผลิตภัณฑ์ Plant Love เป็นเครื่องยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Plant Love Concentrated Herbal Blend for Bathing ที่ได้รับรางวัล World Invention Content 2016 ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรตำรับโบราณ 22 ชนิด โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดที่ทันสมัย 3 ชนิด แล้วจึงนำน้ำสกัดที่ได้มาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้คุณค่าและคุณประโยชน์สูงสุดของสมุนไพร สามารถนำไป อบ อาบ แช่ตัว ได้ทั้งคุณแม่หลังคลอด ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย และบุคคลทั่วไปที่ต้องการบำบัดอาการปวดเมื่อย เพื่อการไหลเวียนโลหิต ขับสารพิษ รักษาโรคผิวหนังและบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก มีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีจำนวน สมาชิกและชุมชนเครือข่ายมากกว่าร้อยชีวิต ซึ่งมีสถานะเป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอแม่ระมาด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกและการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ปลูกรัก (Plant love) ซึ่งมีการผลิตตามมาตรฐานGMP/ HACCP จากสถาบันอาหาร วิสาหกิจชุมชนปลูกรักมีแนวคิด เริ่มจากการปลูก “สำนึกรักบ้านเกิด” เริ่มจดทะเบียนเมื่อปี 2557 จากผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กล้วยอบ พัฒนามาสู่ธุรกิจแปรรูปสมุนไพร” มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไร้สารเคมี และการแปรรูปสู่สากล” ด้วยกระบวนการรับรองการปลอดสารเคมีในระดับไร่/สวน และตรวจสอบครั้งที่สองก่อนเข้าสู่กระบวนการ จากการสำรวจของสถาบันวิจัยสมุนไพรเมื่อปลายปีที่แล้ว พบว่าสมุนไพรหลายชนิดที่คิดว่าสูญหายจากป่าเมืองไทย ยังพบว่ายังมีอยู่ที่แม่ระมาด และก่อนที่จะถูกพืชเชิงเดี่ยวมาแทนที่ จึงต้องมีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์รวมทั้งให้เกษตรกรรู้ถึงคุณค่า และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จนได้รับ รางวัล GOLD MEDAL : Innovation, Canada เหรียญทองนวัตกรรมของปลูกรักจากแคนาดา โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ คือ”การใช้ตลาดนำการผลิต “ด้วยการใส่นวตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ น้ำมันหอมพื้นบ้านราคาขวดละหลักสิบบาท สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลขวดหลักพันบาท การหาคู่ค้าต่างประเทศด้วยตลาดออนไลน์ เกษตรกรเองร่วมลงทุนกันโดยทุน หรือลงทุนด้วยผลผลิตการเกษตร สร้างสำนึกชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่เป็นหลักยึดของวิสาหกิจชุมชนนี้ คือ “การใส่ใจผู้บริโภคเหมือนเราเอง ถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่เรารัก Plant love” นี้คือโมเดลหนึ่งในการสร้างป่าสร้างรายได้ ของคลัสเตอร์สมุนไพรสมุนไพรในชุมชนร่วมกับส่วนราชการ สนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในชุมชน พร้อมส่งเสริมสมุนไพรที่ปลูกในโครงการมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการว่ามีตลาดรองรับการ

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

หัวปลี กล้วยน้ำว้า สมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ขิง กะเพรา อัญชัน ฯลฯ สมุนไพรที่นำมาใช้แปรรูป เป็นสมุนไพรที่ได้จากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยปลูกสมุนไพรผสมผสานจนกลายเป็นป่าสมุนไพรแบบยั่งยืน สมุนไพรปลูกแบบปลอดภัยต่อการ อุปโภค, บริโภค และนำมาแปรรูปได้มาตรฐานสากล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาพื้นบ้านของนายหรน หมัดหลี

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางเสาวลักษณ์ มณีทอง

082-6557143

ผู้ประสานงาน