bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบาย

โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด“ท่องเที่ยวธรรมชาติและวิถีชุมชน” (Nature and Culture Tour) กิจกรรมท่องเที่ยว 1.การแสดงดนตรีพื้นเมือง 2.เรียนทำอาหารพื้นเมือง+ขนมพื้นเมือง 3.อาชีพจักสาน+โคมไฟ 4.บายศรีสู่ขวัญ 5.นวดแผนไทย 6.ขี่ช้าง 7.ล่องแพยาง 8.ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล (กล้วยหอม ลิ้นจี่ เงาะ ส้มโอ ฝรั่ง มะไฟ มะม่วง ลำไย มะละกอ) 9.ชมผักสวนครัว 10.วัดเมืองกื้ด 11.ลอยกระทง 12.สงกรานต์ แห่ไม้ค้ำสี 13.สรงน้ำพระธาตุ 14.น้ำตกตาดหมอก