bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำอธิบาย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทะเลน้อย ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดในจังหวัดพัทลุง มีระบบนิเวศหลากหลาย เปรียบดังอู่ข้างอู่น้ำของชาวพัทลุ งด้วยความมีระบบนิเวศที่หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ ทำให้ทะเลน้อย เป็นแหล่งที่มีระบบห่วงโซ่อาหารอย่างดี เพราะพืชเติบโตขึ้นอย่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของปลาน้อยใหญ่ ซึ่งดึงดูดนกน้ำ และคนมาจับไปทำเป็นอาหาร ทุกๆ คืน ชาวประมงจะมาวางเบ็ดราว และอุปกรณ์การประมงอื่นๆ หวังเพียงได้ส่วนแบ่งจากธรรมชาติมาประทังชีวิตคนและครอบครัว หาก ปลา กุ้ง หรือสัตว์อื่นๆ ได้มาเกินจากปริมาณที่จะรับประทานให้หมดภายในวันเดียว ก็จะถนอมอาหารด้วยการตากปลา เก็บไว้บริโภคได้อีกหลายมื้อ นอกจากการประมงแล้ว บนผืนน้ำทะเลน้อย ยังมีกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่มากมาย เป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่เหมาะอย่างยิ่ง ในการทำเสื่อ และผลิตภัณฑ์จากกระจูด หรือ จูด ครอบครัวที่นี่มีการแบ่งสรรหน้าที่กันไว้อย่างลงตัว กล่าวคือเมื่อสามีออกไปหาปลา ฝ่ายลูกและภรรยาก็จะสานจูด จัดสรรเวลา สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม