bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

แจกันเรขาคณิตทรงเตี้ย

฿199.00

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ V-WAN มีรูปแบบสวยงาม คงทนและออกแบบที่เหมาะสำหรับผู้นิยมสไตล์ “ง่ายและงาม” แปรรูปจากเศษไม้ไผ่ถูกนำมาอัดเป็นแผ่นและยึดติดกันด้วยกาวแดงซึ่งเป็นกาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม