bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

แจกัน “V-WAN”

฿259.00

คำอธิบาย

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีการผลิตเครื่องจักสานจากไม้ไผ่มาแต่โบราณ ทำให้เกิดเศษไม้ไผ่เหลือทิ้งจำนวนหลายพันกิโลกรัมต่อวัน ชาวบ้านในชุมชนจึงหาวิธีนำเศษไม้ไผ่นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดให้คุ้มสมค่าของ “ป่าและไม้” จึงคิดค้น สร้างสรรค์นำเศษไม้นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไผ่อัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนภายใต้แบรนด์ “V-WAN” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้มีชัยในไพรวัลย์” เศษไม้ไผ่ถูกนำมาอัดเป็นแผ่นและยึดติดกันด้วยกาวแดงซึ่งเป็นกาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่หลากหลาย