bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด

ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

         ชุมชนกื้ดช้าง หรือชุมชนเมืองกื้ดในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ คำว่า เมือง คือชุมชนนี้เคยเป็นหัวเมืองเก่าและในอดีตมีหลักฐานทางประวัติศาตร์ว่าสมเด็จพระเนศวรเคยยกทัพไปตีพม่าและได้มาพักทัพที่เมืองแห่งนี้ กื้ดช้างในอดีตเป็นชุมชนที่ทำอาชีพการเกษตรเป็นหลักแต่ด้วยที่เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแม่น้ำแม่แตงไหลผ่านและมีแก่งหินสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

"มากื้ดช้างที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั้งเชียงใหม่"

         กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพบ้านเมืองกื้ด ชุมชนกื้ดช้างหรือชุมชนเมืองกื้ดในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ คำว่า เมือง คือชุมชนนี้เคยเป็นหัวเมืองเก่าและในอดีตมีหลักฐานทางประวัติศาตร์ว่าสมเด็จพระเนศวรเคยยกทัพไปตีพม่าและได้มาพักทัพที่เมืองแห่งนี้ กื้ดช้าง กื้ดช้างในอดีตเป็นชุมชนที่ทำอาชีพการเกษตรเป็นหลักแต่ด้วยที่เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแม่น้ำแม่แตงไหลผ่านและมีแก่งหินสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนกื้ดช้างเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวตามสโลแกนของชุมชน มากื้ดช้างที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั้งเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีทั้ง โรงแรม บ้านพัก รีสอทร์ โฮมสเตย์ ปางช้าง ล่องแก่ง แพยาง เรือขยัก แพไม้ไผ่ โหนสลิง ขับรถเอทีวี ปั่นจักรยาน เดินป่า ทำให้บริบทชุมชนเปลี่ยนไปคนในชุมชนกื้ดช้างต้องเปลี่ยนวิถีจากเกษตรมาเป็นท่องเที่ยวและทำอาชีพเกษตรที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว เช่นปลูกอ้อย กล้วย หญ้าเนเปีย ขายให้ปางช้าง ปลูกผลไม้ขายให้นักท่องเที่ยว ปลูกสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร และฝึกอาชีพนวดแผนไทย บางคนก็ทำโฮมสเตย์ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนค่อนข้างดี 

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ชุมชนกื้ดช้างเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวตามสโลแกนของชุมชน มากื้ดช้างที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั้งเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีทั้ง โรงแรม บ้านพัก รีสอทร์ โฮมสเตย์ ปางช้าง ล่องแก่ง แพยาง เรือขยัก แพไม้ไผ่ โหนสลิง ขับรถเอทีวี ปั่นจักรยาน เดินป่า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆในชุมชน ทำให้บริบทชุมชนเปลี่ยนไป คนในชุมชนกื้ดช้างต้องเปลี่ยนวิถีจากเกษตรมาเป็นท่องเที่ยวและทำอาชีพเกษตรที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว เช่นปลูกอ้อย กล้วย หญ้าเนเปีย ขายให้ปางช้าง ปลูกผลไม้ขายให้นักท่องเที่ยว ปลูกสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร และฝึกอาชีพนวดแผนไทย บางคนก็ทำโฮมสเตย์ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนค่อนข้างดี

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางจินตนา กอนแก้ว

084-6875676

ผู้ประสานงาน