bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

"เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ" Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ ตาลโตนด และดูงานการดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม /  ไร่ไผ่ทอง อ.หนองหญ้าปล้อง / ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด อ.บ้านลาด และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยตำบลไร่ส้ม อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 22 ชุมชน โดยกิจกรรมหลักจะเป็นการฟังบรรยายองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ คุณกรกต อารมณ์ดี เจ้าของผลงานหัตกรรมไผ่ที่ได้รับความชื่นชมดีกรีระดับโลก ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างมูลค่าให้กับต้นไผ่ที่เป็นพืชซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำอย่างไรให้ไผ่แต่ละลำ สร้างงานและเงินที่มากกว่าเดิม การบรรยายชนิดพันธุ์ของไผ่โดยวิทยากรจากไร่ไผ่ทองและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ของไผ่แต่ละชนิด นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตลด (สวนตาลลุงถนอม) โดยคุณอำนาจ ภู่เงิน ได้แนะนำการเก็บและทำน้ำตาลจากช่อดอกตาลโตลด การเพาะขยายยพันธุ์ตาล ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตลด ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับฟังประสบการณ์จากประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยตำบลไร่ส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว และมีการวางขายผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ