bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

BEDO จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

          วันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” นำผลผลิตที่ได้จากป่าครอบครัวมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยมี คณะกรรมการ สพภ. พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผู้อำนวยการ สพภ. ผู้บริหาร สพภ. และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีกลุ่มเครือข่าย“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว”จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

          นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตหลากสีสันจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนของเบโด้ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่เป็นผลสืบเนื่องจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดสร้างสินค้าและบริการตามหลักBEDO Concept สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา เบโด้ได้มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับประชาชนในเมือง และคาดว่าจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

           สำหรับงาน “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว กิจกรรมย้อมผ้าสีธรรมชาติ กิจกรรมกาแฟสีดำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสีเขียว การจำหน่ายกล้าไม้พื้นบ้าน และร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ “ป่าครอบครัว สีสันจากความหลากหลาย” โดยตัวแทนชุมชนที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหลากสีจากความหลากหลายในป่าครอบครัว เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 250 บาท รับถุงผ้าย้อมห้อมฟรี และเมื่อซื้อสินค้าครบ 600 บาท รับเสื้อยืดมัดย้อมฟรี

           ทั้งนี้ งาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.