bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กล้วยตาก

คำอธิบาย

กล้วยตาก เดิมเป็นการเก็บกล้วยไว้กินนานๆ ด้วยภูมิปัญญาแบบพื้นบ้าน ปัจจุบันกลายเป็นอาหารว่างชั้นดี เพราะกล้วยตากก็คือกล้วยน้ำว้าที่อดีตเคยมีน้ำอยู่ประมาณ 60% เอาไปตากแห้งจนเหลือน้ำไม่กี่ %