bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ข่าวสารและกิจกรรม

BEDO จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน - BEDO จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน           วันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity”… Read More
“แอ่วเวียงพิงค์เมืองใหญ่ ยะงานพัฒนาของกิ๋น-ของใจ๊ เฮียนฮู้ปลูกไผ่สร้างรายได้ แลสมุนไพรถิ่นเมืองเหนือ ผ่อฟาร์มผึ้งเครือข่ายชุมชน ขยายผลผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” กิจกรรมศึกษาดูงาน Knowledge Base กลุ่มอาหาร - “แอ่วเวียงพิงค์เมืองใหญ่ ยะงานพัฒนาของกิ๋น-ของใจ๊ เฮียนฮู้ปลูกไผ่สร้างรายได้ แลสมุนไพรถิ่นเมืองเหนือ ผ่อฟาร์มผึ้งเครือข่ายชุมชน ขยายผลผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” กิจกรรมศึกษาดูงาน Knowledge Base กลุ่มอาหาร ในวันที่ วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย กลุ่มอาหารแปรรูป/ข้าว/ชา/ที่ชงดื่ม/เครื่องดื่มฯ/กาแฟ/น้ำผึ้ง/ผึ้ง ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ต.น้ำดิบ… Read More
“เลาะแวแดนสกลฯ เฮียนฮู้บนฐานเกษตรศูนย์ภูพานฯ เบิ่งงานผลิตน้ำเม่า-ตรีผลา แนมป่าครอบครัวบะฮี-ท่าก้อน ลอนแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน” กับกิจกรรม Knowledge Base ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ จังหวัดสกลนคร - "เลาะแวแดนสกลฯ เฮียนฮู้บนฐานเกษตรศูนย์ภูพานฯ เบิ่งงานผลิตน้ำเม่า-ตรีผลา แนมป่าครอบครัวบะฮี-ท่าก้อน ลอนแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน" กับกิจกรรม Knowledge Base ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ วันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯ เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง / กลุ่มป่าครอบครัวบะฮีต้นผึ้ง /… Read More