bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ข่าวสารและกิจกรรม

“เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ” Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี - "เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ" Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ ตาลโตนด และดูงานการดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม… Read More
“แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม” ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่ - "แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม" ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่  ในวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. ได้พาคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน ณ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง… Read More
BEDO และ พี่น้องชุมชน กับการประชุมเครือข่ายฯ สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - BEDO และ พี่น้องชุมชน กับการประชุมเครือข่ายฯ สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563           นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้… Read More
การประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - การประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563        ขอเชิญพี่น้องชุมชนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ณ  โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ สพภ. หรือ BEDO Concept และนำเสนอผลการดำเนินงานที่มาของ… Read More
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept - เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยมีกลุ่มเครือข่ายชุมชน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุม… Read More
เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ภาพบรรยากาศงานที่ จ.น่าน - เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ภาพบรรยากาศงานที่ จ.น่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้  จัด Road Show รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”ณ   วัดโป่งคำ  จังหวัดน่าน    โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์   เลียนแบบป่าธรรมชาติในระบบภูมินิเวศของตนเอง ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และไม้พื้นล่าง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเก็บกิน… Read More
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” - เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย 11 หน่วยงาน… Read More
ภาครัฐและภาคเอกชน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ใช้เป็นกลไกที่เสริมกำลังให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อม ทดลองใช้แอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือน ก.ย.นี้ - ภาครัฐและภาคเอกชน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ใช้เป็นกลไกที่เสริมกำลังให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อม ทดลองใช้แอปพลิเคชัน "ชุมชนไม้มีค่า" จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือน ก.ย.นี้ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ ร่วมกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก… Read More
สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด Road Show เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” - สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด Road Show เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก (สวนสัตว์) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ… Read More